MYK:n lukiotekstiilin blogi

lukion oppilastöiden näyteikkuna

Lukiotekstiilin Blogi 20 huhtikuun, 2009

Filed under: Blogista — kivimni @ 8:47 am

Tämä blogi on Munkkiniemen yhteiskoulun lukiotekstiilin blogi,

joka toimii näyteikkunana ja virtuaalisena näyttelynä.

Tänne on kuvattu ja kerätty kuvia eri kursseista.

Ylälaidasta pääsee tarkemmin tutustumaan eri kursseihin ja kuviin: TS1, TS2, TS3 ja TS4

 

Blogin ylläpitäjä

Filed under: Blogista — kivimni @ 8:26 am

Tätä lukiotekstiilin blogia ylläpitää ja päivittää Munkkiniemen yhteiskoulun tekstiililityön opettaja Nina Kivimäki.

Kaikki täällä olevat kuvat on kuvannut Nina Kivimäki.

Oppilailta on lupa kuvien käyttöön ja julkaisemiseen tässä ympäristössä.

 

Miksi käsitöitä lukiossa? 18 huhtikuun, 2009

Filed under: Miksi Käsitöitä lukiossa? — kivimni @ 9:40 am

Käsityön tekemisen taito on eräs ilmaisukeino. Lukiotasoisessa opiskelussa on käsityöllisen tuottamisen ja toiminnan näkökulmaa laajennettu siten, että teknisen tuottamisen tasolta siirrytään kohti kriittisen ajattelun tasoa. Toistavasta käsityöntekijästä kehittyy laaja-alaisesti arvioiva käsityöntekijä. Käsityön keinoin itseään ilmaiseville opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osoittaa erityisosaamistaan.

Käsityö lukion oppiaineena auttaa laaja-alaisen suomalaisen kulttuurin tuntemista ja perinteen jatkamista. Taide ja käsityö ovat aina kulkeneet käsi kädessä ja saaneet monia ilmenemismuotoja. Käsityössä on otettava huomioon materiaalista lähtevät vaatimukset. Materiaalin tuntemuksen kautta opiskelija pääsee konkreettiseen yhteyteen luonnon kanssa ja sitä kautta syntyy pohjaa ekologiselle ajattelulle.

Käsityössä tarvitaan sekä teoriaa että käytäntöä. Teoreettinen viitekehys liittyy moniin lukiossa opetettaviin aineisiin, esim. äidinkieleen, kuvataiteeseen, historiaan, matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin, vieraisiin kieliin, psykologiaan ja filosofiaan. Laaja-alaisessa käsityönopetuksessa voidaan tehokkaasti integroida lukion eri oppiaineita.

KÄSITYÖNOPISKELU ANTAA HENKISIÄ VOIMAVAROJA,

JOTKA AUTTAVAT JAKSAMAAN KOULUTYÖSSÄ!!